Over ons

SPIER is een organisatie die zich bezighoudt met het binnenluchtklimaat;
Wij reinigen, onderhouden en installeren ventilatiesystemen.
Denk daarbij aan systemen voor woningen, horeca, zorginstellingen, etc.
Verse lucht is belangrijk voor uw gezondheid.
Voor SPIER is zuivere lucht zeer belangrijk. Wij stellen dit als hoogste prioriteit!

Duurzaamheid bij SPIER

Voor SPIER is duurzaamheid erg belangrijk en niet te missen.
Wij maken gebruik van bioafbreekbare en natuurlijke producten!
Denk daarbij aan verpakkingen die door schimmels kunnen worden afgebroken en niet-chemische reiningsproducten.

Wij zorgen ervoor dat uw ventilatiesysteem langer mee gaat!

Ook zijn wij partners van Viridi Air.
Zo heeft elke klus die wij uitvoeren een positieve bijdrage aan het milieu!

Certificaat: Spier - Schone Lucht-certificaat - 2023-2024

Ventileren en gezondheid

Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid. Een goed geventileerde woning betekent voldoende verse lucht en zorgt ervoor dat je uitgerust wakker wordt en overdag fitter bent. Toch wordt er nog niet genoeg geventileerd; uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 woningen schimmel heeft, bijna de helft tabaksrook bevat en in veel huizen is er meer fijnstof binnen aanwezig dan buiten. Ventilatie kan dus beter!

Weinig mensen realiseren zich dat we ons binnenklimaat zelf creëren. Zo komt bij het koken fijnstof vrij en produceren wassen en koken nogal wat vocht. Ook komt tijdens de ademhaling CO2 vrij.
Voor jouw gezondheid (en die van het gezin) is het dus belangrijk om de binnenlucht regelmatig te verversen.

Ventileren dus!

over ventilatie

In het verleden ging het ventileren in huis vrijwel vanzelf. Kieren en naden zorgden voor de luchtverversing.
Tegenwoordig zijn er in de moderne woningen geen kieren of naden meer te vinden en moet er anders geventileerd worden.

Een mechanische luchtafvoer is een ventilatiesysteem dat zorgt voor een continue luchtafvoer. Dit betekent dat de lucht in huis continu ververst wordt. De buitenlucht komt in dit geval binnen via geopende ventilatieroosters.

Balansventilatie is een vorm van mechanische ventilatie, dat ook voor de luchttoevoer zorgt. Het systeem regelt dat de koude buitenlucht opgewarmd wordt en door de warme binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd. Dat maakt de balansventilatie een energiezuinig ventilatiesysteem. Daarbij kan de ventilatie ook afgestemd worden met sensoren die CO2 en vocht kunnen meten.

Goed gebruik én onderhoud is voor alle vormen van ventilatiesystemen noodzakelijk. Laat je adviseren door een erkend ventilatiespecialist die in het bezit is van het Ventilatiekeur.

Energielabel

Per 1 januari 2023 is het verplicht voor elk voorzieningsgebouw van 100m2 of meer om minimaal energielabel C te hebben.
De gemeente zal hier ook op handhaven!

In het energieakkoord van 2013 wordt genoemd dat alle bedrijfspanden in 2030 aan het energielabel A moeten voldoen.
Dit is nu nog niet verplicht, maar er wordt in 2030 alvast gekeken welke energielabels in 2050 verplicht worden.

Wanneer je nu al de transitie maakt naar energielabel A, wordt je gebouw niet meegenomen in de bepaling.
Het gebouw wordt dan als energiezuinig beschouwd!

Brandveiligheid

Door regelmatig uw stof- en vetkanalen te reinigen bent u preventief bezig en voorkomt u eventueel brand!
Wanneer er ontbranding plaatsvind in een vetkanaal kan dit, afhankelijk van de dichtheid van het vet, ervoor zorgen dat de brand zich door het kanaal verspreid. Geen pretje dus!

Vezekeringstechnisch is het ook van belang om uw kanalen regelmatig te laten controleren en reinigen.
Uw verzekering legt bij u een tijdsbestek neer waarin de kanalen gereinigd moeten worden, bijvoorbeeld om de twee jaar.

Laat daarom uw kanalen regelmatig reinigen! Zo voorkomt u gevaar en eventuele schade en extra kosten!

Ventileren in uw bedrijfspand

Weinig mensen realiseren zich dat we ons binnenklimaat zelf creëren. Zo komt bij het koken fijnstof vrij en produceren wassen en koken nogal wat vocht. Ook komt tijdens de ademhaling CO2 vrij.

Ventilatie draagt bij voor aan een gezond binnenklimaat. Met een gezond binnenklimaat voorkom je nare gevolgen die voortkomen uit blootstelling aan vervuilde lucht. Denk hierbij aan gezondheidsklachten, virussen of aantasting van het gebouw.

Om te zorgen dat er geen vervelende gevolgen gaan met vervuiling van de lucht op locatie worden voorkomen, zijn er een aantal ventilatie eisen.

Deze eisen staan vermeld in het Arbo-besluit.

De eisen:

   • Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.
   • Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.
   • Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.
   • Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.
   • Het eerste lid is niet van toepassing op arbeidsplaatsen in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.
   • Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gegeven voorschriften met betrekking tot de van toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.

Wij helpen u graag om samen met u te kijken naar een gezond binnenklimaat.

Velen ging u al voor en wij willen ook u graag van dienst zijn.